Vásárlási Szerződés

 (A www.bubblebox.hu áruházában elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

Általános rendelkezések

A www.bubblebox.hu áruház az (8638 Balatonlelle, Rákóczi út 136.; adószám: 68389617-1-34) interneten elérhető termékkatalógusa, amely a bubblebox.hu által forgalmazott lufikat kínálja eladásra. A web áruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a bubblebox.hu és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban megrendelő) között. A vásárlási szerződést a bubblebox.hu írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet a rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy hónapig tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit. A bubblebox.hu kijelenti, hogy mind a web áruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Bubblebox (8638 Balatonlelle, Rákóczi út 136.; adószám: 68389617-1-34), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Bubblebox csak a bubblebox.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a bubblebox.hu ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A bubblebox.hu a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

Árak és termékinformáció

A bubblebox.hu oldalon a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. A web áruházban a termékek adatlapján feltüntetésre kerülnek a termékkel kapcsolatos tudnivalók, biztonsági és fogyasztást segítő információk, amelyek az előzetes tájékozódást segítik. A megrendelő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind az összetételét, mind pedig a használatát és felhasználását illetően. A megrendelő a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást alaposan elolvasni és megismerni. megrendelő az eltérő tulajdonságú terméket nem köteles átvenni. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

A bubblebox.hu felelősségvállalása

A webáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház vásárlási információk menüpontjában olvashatók. A bubblebox.hu vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. A bubblebox.hu elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a SZEK.org etikai kódexét, amely elérhető a www.SZEK.org oldalon: (http://www.szek.org/content/media/www/mediastore/0/639/131/szek-etikai-kodex.pdf)

Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Bubblebox számára.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A Bubblebox rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! A megrendelés visszaigazolását áruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

Vásárlástól való elállás

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján.

A lufi egy rendkívül sérülékeny és limitált élettartalmú termék, amelyet kifejezetten a vásárló kérésére készítettek, ezért minden a terméket érintő reklamációnak, elállásnak amennyiben a terméket átvették, helye nincs.

A Vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik illetve a szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni nyolc munkanapon belül.

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, amennyiben a Bubblebo. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Ön lufira vonatkozó megrendelés elküldésével kinyilvánítja, hogy a kiszállítás tervezett időpontját, ennek hiányában a tervezett munkanapot megelőző 12 órában a teljesítés (a virágkötés) az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével megkezdődik, továbbá tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az elállási joggal élő vásárlónak kötelessége saját költségén visszajuttatni a terméket a web áruház üzemeltetője részére. A vásárló nem kötelezheti az eladót a szállítási díj kifizetésére, ez minden esetben a vásárlót terheli!A vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül!

A web áruház üzemeltetőnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy visszatérítse a vásárló számára a teljes vételárat, amennyiben élni kíván az elállási jogával a vásárló, és visszajuttatta a megrendelt terméket.

A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

A vételár és a szállítási költség visszatérítésének lehetséges módjait a szolgáltató minden esetben egyezteti a vásárlóval.

A törvény további részleteinek megtekintéséhez kattintson ide.

Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a „Kapcsolatfelvétel” menüpont alatti webes felületen, vagy az bubbleboxbudapest@gmail.com e-mail címen, illetve postai levél útján is közölheti. Áruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A szerződés utolsó módosításának időpontja: 2017. augusztus 31.


 • Buborék lufik

  Buborék lufik

  Különleges buboréklufi, ami biztos nem jön veled szembe az utcán! Lepd meg szeretteidet egyedi szövegezésű, divatos lufival!

  Megnézem
 • Óriás lufik

  Óriás lufik

  Konfetti óriások különleges alkalmakhoz

  Megnézem
 • Óriás egyszínű lufik

  Óriás egyszínű lufik

  Dobd fel a bulit! Óriáslufik többféle színben és rojttal

  Megnézem
 • Mr & Mrs lufik

  Mr & Mrs lufik

  Feltűnő, elegáns, romantikus! Tedd egyedivé esküvődet a 70 cm-es óriáslufikkal!

  Megnézem
 • Luficsokrok

  Luficsokrok

  Divatos luficsokrok 

  Megnézem
 • Valentin Nap

  Valentin Nap

  Lepd meg szeretteidet Valentin nap alkalmából egyedi feliratos lufikkal, melyekkel személyesebbé teheted az ünnepet, vagy akár az előre összeállított csokrok egyikével. 

  Megnézem